يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1398/02/09 - تعداد نمایش (529)


سومین جلسه هیئت مدیره انجمن روز گذشته به تاریخ 8 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن در پی پیگیری میزان گاز صادر شده به افغانستان و میزان درخواست تجار افغانی جهت ورود موقت کپسول های حمل گاز، از اتاق مشترک ایران و افغانستان نامه ای در پاسخ به انجمن ارسال شد که بر طبق این نامه اتاق مشترک ایران و افغانستان موارد درخواستی را اعلام نمود و مقرر شد این موارد به سازمان به منظور انجام و بررسی ارسال گردد .
در ادامه نامه ارسالی از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص موارد پیشنهادی انجمن برای قرار گرفتن در دستور کار ارسال نموده بود قرائت و مقرر شد به منظور بررسی بیشتر موارد ارسالی از انجمن ،هیئت مدیره اعلام نظر و بررسی نمایند .
درادامه نامه ای از وزارت کشور در خصوص کارگروه مشترک کمیسیون های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه جهت اعلام نظر انجمن قرائت و مقرر شد تا هیئت مدیره موارد مد نظر را در روز های آتی بیان نمایند .
همچنین در پایان جلسه مسائل مالی و بودجه ای انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .