خبر عمومی

آغاز مانور ریلی - کانتینری در بندر کانتینری شهید رجایی هرمزگان

تاریخ : 1398/02/09


آغاز مانور ریلی - کانتینری در بندر کانتینری شهید رجایی هرمزگان
در این مانور و در قالب دستورالعمل مانور و چک لیست ها ؛ ظرفیت ها و توانمندی های بندر، راه آهن، گمرک و شرکت های بخش غیردولتی در راستای توسعه حمل ریلی سنجیده خواهد شد .

به گزارش پرتال حمل و نقل ، مانور ریلی کانتینری با شعار « توسعه ارتباط ریل - بندر در راستای رونق تولید» به مدت دو روز در بندر کانتینری شهید رجایی هرمزگان شروع به کار کرد .

در مانور ریل - بندر فرآیندهای عملیاتی اتصال ریل بندر در خصوص حمل کانتینری ریلی تدوین خواهد و تدابیری اندیشیده شده تا در کلیه فرآیندها ، مشکلات و تاخیرهای زمانی احصا و اسناد پشتیبانی نیز همزمان رصد شود .

هدف از برگزاری این مانور ، "افزایش سهم حمل ریلی در بندر شهید رجایی" ؛ "سنجش میزان آمادگی شرکت ها برای پاسخ گویی تقاضای حمل ریلی" ، "سنجش میزان آمادگی و ظرفیت شرکت راه آهن برای برنامه ریزی ، تامین واگن خالی و لوکوموتیو" ؛ "پیاده سازی آزمایشی مانیفست ریلی و بارنامه سراسری" و "سنجش میزان همکاری و هماهنگی بندر با سایر ارگان ها نظیر گمرک ، قرنطینه و استاندارد و ... در خصوص تسهیل و تسریع حمل و نقل است .

مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی سازمان بنادر درباره مانور ریل - بندر گفت : این مانور از نقطه انشعاب ریلی در بندرعباس آغاز می‌شود و پس از عملیات تخلیه و بارگیری واگن‌ها ، مانور در محوطه‌های بندر، توزیع و تجمیع واگن‌ها در محوطه مانوری بندر و در نهایت در همان نقطه انشعاب ریلی پایان می پذیرد و پس از تشکیل قطار در این نقطه ، قطار به سمت آپرین حرکت خواهد کرد .

وی خاطرنشان کرد : برای انجام مانور ، یک برنامه عملیاتی درنظر گرفته شده است و برنامه‌ریزی دسترسی به مسیرها در انجام مانور و همچنین رابط‌های عملکردی متشکل از نمایندگان بندر ، راه‌آهن و بخش‌های غیر‌دولتی بندر و ریل در نظر گرفته شده‌ است .

به گفته سرایی ، سازمان بنادر قصد دارد با تمرکز بر ظرفیت ها و توانمندی های بندر شهید رجایی و بالاخص دو شرکت ریلی - کانتینری فعال در این بندر و با حمایت و پشتیبانی راه آهن ، گمرک و شرکت های کارگزار ریلی ؛ مشوق ها و انگیزه ای لازم برای صاحبان کالا را برای بهره گیری افزونتر از حمل ریلی دوچندان نماید .

مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی افزود : در این مانور و در قالب دستورالعمل مانور و چک لیست ها ؛ ظرفیت ها و توانمندی های بندر، راه آهن، گمرک و شرکت های بخش غیردولتی در راستای توسعه حمل ریلی سنجیده خواهد شد .

منبع: پرتال حمل ونقل