سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/06/02 - تعداد نمایش (1735)

جشنواره رانندگان حرفه ای کالا و مسافر درون شهری و برون شهری در تاریخ 20/6/95 برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی جشنواره رانندگان حرفه ای برتر درون شهری و برون شهری با ابتکار جمعیت طرفداران ایمنی راه ها برگزار و به رانندگان برتر جوایزی اهدا خواهد شد. جهت شرکت در این جشنواره به پایگاه اینترنتی WWW.RSSS.IR مراجعه فرمائید.