يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1397/12/27 - تعداد نمایش (554)


چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره و آخرین جلسه در سال 97 شب گذشته به تاریخ 26 اسفند ماه 97 با حضور حداکثر هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در پی سفر حضوری هیئت مدیره به استان سیستان و بلوچستان در خصوص مشکلات مرز میلک با مساعدت خانقاهی مدیر کل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان که ترانزیت را در الویت استان قرار داده است عمده مشکلات مرز میلک بحث و گفتگو و قول مرتفع شدن داده شد .
در ابتدای جلسه نامه ای از انجمن ترانسپورتی نیمروز مبنی بر کاهش مجدد نرخ کمیسیون قرائت و مقرر شدتا در جلسه ای با انجمن نیمروز در سال آینده این مسئله بررسی شود تا علت نوسان نرخ کمیسیون در ماه های اخیر از سوی این انجمن مشخص گردد .
در ادامه نامه ای از انجمن ایران در مورد تعرفه های خدمات فورواردری از تاریخ اول فروردین 98 قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان در خصوص لایحه ای که مقرر شده بود تا تنظیم و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده های قانونی مخل حمل ونقل و ترانزیت بحث و بررسی شد و مقرر شد در ابتدای سال آینده این لایحه تنظیم و ارسال شود .
همچنین مسائل جاری انجمن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .