پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1397/10/17 - تعداد نمایش (553)


چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور حداکثر اعضا و بازرسین شب گذشته به تاریخ 16 دی ماه 97 در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مجدانه پیگیر حل مشکل شرکت ها در حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی هستند .
د رابتدای جلسه نامه ارسالی از اداره کل گمرک استان خراسان رضوی مبنی بر ششمین جلسه مشترک در راستای بررسی مشکلات ترانزیت قرائت و مقرر شد تا به شرکت ها بخشنامه شود تا در جلسه روز سه شنبه 18 دی ماه ساعت 9 صب در محل گمرک حضور پیدا کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند .
د رادامه نامه های ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص موارد پیشنهادی برای ارتباط حمل ونقلی با کشور هایی همچون بوسنی و هرز و گوبین، فنلاند، ازبکستان ، سوریه ، لبنان و اردن قرائت و مقرر شد که هیئت مدیره نظرات خورد را نهایت تا 19دی ماه به دفتر مذکور ارسال نمایند .
همچنین در این جلسه نامه دیگر از سوی دفتر ترانزیت مبنی بر تصویب نامه کنوانسیون cemt مبنی بر عبور ناوگان حمل ونقلی خارجی از کشوری به داخل ایران و به کشور ثالث قرائت و مقرر شد هر چه سریعتر نظرات پیشنهادی در خصوص این توافق نامه به دفتر مذکور ارسال گردد .
در ادامه جلسه با توجه به اهمیت حضور تمام شرکت ها در جلسه کمیسیون ترانزیت وحمل ونقل بین المللی در تاریخ 20 دی ماه 97 راس ساعت 10 صبح واقع دراتاق بازرگانی شماره یک که با حضور سرپرست حوزه کارنه تیر و هیئت همراه برگزار میشود از تمامی مدیران محترم شرکت ها در خواست شد که دراین جلسه حضور پیدا کنند .
همچنین رئیس هیئت مدیره نامه های ارسالی از روئسای هیئت مدیره دیگر انجمن ها مبنی بر تقدیر از حرکت به جای انجمن خراسان برای حل مشکل حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی را قرائت کرد.
در پایان مسائل مالیاتی شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت .