اخبار انجمن

رئیس اتاق بازرگانی شخصا مشکل کارنه تیر اتاق را بررسی می کند

تاریخ : 1397/10/03


سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ یکشنبه 2دی ماه 97 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن بررسی مشکلات حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت .
در ابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی ضمن تشکر از هیئت مدیر انجمن و حضور حداکثری اعضا در مراسم گرامی داشت روز ملی حمل ونقل عنوان کرد : آئین تجلیل از شرکت های حمل ونقل بین المللی استان باعث اعتبار و افتخار فعالان این صنعت در استان شده است.
وی افزود : بازتاب رسانه ای این مراسم و حضور مسئولان دولتی در این مراسم موجب خواهدشد تا جایگاه انجمن خراسان در کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
درادامه نامه ارسالی از انجمن نیمروز در خصوص افزایش حق کمیسیون مربوط به شرکت های حمل ونقل از ناوگان افغانی قرائت و مقرر شد تا به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه جلسه احمد زمانیان یزدی گزارشی از جلسه هیئت نمایندگان اتاق بیان کرد بر طبق این گزارش رئیس اتاق بازرگانی با توجه به مسائل مطرح شده از سوی انجمن و مشکلات به وجود آمده به دلیل سخت گیری های بی مورد مسئول کارنه تیر اتاق به شرکتهای حمل ونقل خراسانی مقررکرد پنجشنبه همین هفته جلسه ای با حضور مسئول کارنه تیر اتاق و رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار شود تا در اسرع وقت این موضوع مرتفع گردد .
در ادامه نامه های ارسالی از سوی سازمان های دولتی به منظور تبریک روز ملی حمل و نقل نیز قرائت شد .
همچنین در این جلسه مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .