سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1397/08/30 - تعداد نمایش (673)

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از برنامه دولت برای ترانزیت گفت :
احیای ترانزیت با نوسازی
عبد الهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در حاشیه بازدید از انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در گفت گو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی در پاسخ به سوال مربوط به دستاورد دولت برای حمل ونقل بین المللی در هفته دولت، گفت : کشور ایران با داشتن حدود 340 هزار ناوگان و با وجود همسایگان مختلف در اطراف کشور،وجود کریدور شرق به غرب و دسترسی به آبهای گرم از موقعیت ذاتی خوبی برای ترانزیت برخوردار است .
اگر بتوانیم کاری را با علم به این که ناوگان باری ما حداکثر با یک سر خالی حدود 60 هزار کیلومتر را طی میکنند در مقایسه با کشور های اروپایی که حدود 120 تا 150 هزار کیلومتر است انجام دهیم ، باید بار بیشتری فراهم کنیم تا حمل ونقل برای سرمایه گزار به صرفه باشد ، در بخش ترانزیت و با توجه به عقب ماندگی تاریخی که راه آهن ما دارد که نود درصد بار و مسافر در جاده است وتنها 5 تا 6 درصد بار توسط ریل انجام می شود باید گفت فاصله معناداری بین ریل و جاده داریم و نمیتوانیم تا دو سه برنامه دیگر هم این فاصله رو ترمیم کنیم، ما نمی توانیم 150 هزار وسایل نقیله را درکوتاه مدت طی سه چهار سال آینده از رده خارج کنیم و نوسازی ناوگان با توجه به قیمت تمام شده ناوگان که قبل از افزایش ارز برای هر ناوگان حدود 600 تا 700 ملیون بود و بعد از این نوسانات ارز قیمت ناوگان الان به بالای یک میلیارد رسیده است . باید گفت اگر میخواهیم حمل ونقل را اقتصادی کنیم و با دنیای بیرون ارتباط داشته باشیم باید را حلی برای روان سازی ترانزیت در کشور بیاندیشیم شاید درکوتا مدت به نفع رفتارهای سازمانی ما نباشد ولی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال است. ما دنبال این هستیم که اقداماتی را درجهت بهبود در آمد حمل ونقل انجام دهیم تا درنهایت باعث تولید ثروت و سرمایه ملی شود .
حسن نیا در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای ترانزیت و حمل ونقل بین المللی چیست گفت : باید نگاهی به دستورالعمل های مربوط به عبور از مزر بیاندازیم و در صورت نیاز آنها را اصلاح کنیم و از شرکت های حمل ونقل بین المللی داخلی درمقایسه با شرکت های حمل ونقل کشور های دیگر حمایت کنیم و برای این کار ها لازم است .
در گام اول : برای شرکت های حمل ونقل بین المللی مزیت هایی ایجاد کنیم ، قوانین و دستورالعمل ها رو اصلاح کنیم و برای رقابت آنها با شرکتهای حمل ونقل کشور های دیگر روش هایی اتخاذ کنیم که اقتصادی باشد.
و در گام دوم : برای اینکه شرکت ها بتوانند در بخش ترانزیت بیشتر از گذشته فعال باشند باید ناوگان باری را توسعه دهیم تا ترانزیت دو برابر شود و راهکار افزایش ناوگان این است که برای نوسازی ناوگان باید برنامه ششم توسعه ، ماده سی را پیگیری کنیم . تا بتوانیم ناوگان داخل کشور و ناوگان برون مرزی که وظیفه ترانزیت را برعهده دارند تقویت کنیم .