يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/12/17 - تعداد نمایش (769)

خوش آمدی به زمین ای شروع زیبایی

تو عطر یاسی و نرگس تویی که زهرایی

تو آن طلوع قشنگی که در کنار علی

برای ظلمت شب های مکه آمده ای

اگر چه وصف کمال تو غیر ممکن بود


برای وصف خدا شرح بهترین غزلی